Kymenlaakson ammattikorkeakoulu

Restauroinnin koulutusohjelman opinnäytteitä
Restauro Ergo Sum -näyttely 2005
Pro puu -galleria, Lahti
1800-luvun peilioven restaurointi ja maalinpoistomenetelmien vertailu – maalinpoistoaineiden vaikutus ihmiseen ja ympäristöön / Minna OikarinenOvi kahden pintamaalikerroksen jälkeen

Kuva: Minna Oikarinen


Kansanomaisen kaapin restaurointi / Minna Turunen

Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa restauroinnin koulutusohjelmassa opiskelevan Minna Turusen opinnäytetyön 2005 aihe oli "Kansanomaisen kaapin restaurointi ja iänmääritys". Kyseessä on kansanomainen pieni kaappi, jossa on lukuisia mielenkiintoisia yksityiskohtia. Työssä tulee esiin kansanomaisen huonekalun iänmäärityksen ongelmat.


Kuva: Minna Turunen


Liljendalin kirkon urkujen restaurointi / Sini Repo

Kymenlaakson ammattikorkeakoulun restauroinnin koulutusohjelmassa opiskelevan Sini Revon opinnäytetyön 2005 aiheena oli "Katsaus urkujen maailmaan: Liljendahlin kirkon puisten urkujen restaurointi". Työhön sisältyi urkujen rakenteen ja pintakäsittelyn restaurointi. Liljendahlin kirkon pienet urut ovat 1800-luvun lopulta.

Kuva: Sini Repo


Valonvangitsemisen vietti. Mekaanisen visiittikorttialbumin restaurointi / Kristiina Pyörälä

Ainutlaatuinen esine, jollaisia on Suomessa tiettävästi vain tämä kappale. Restauroinnin yhteydessä toimimattomaksi luultu esine saatiin toimimaan!

Kuva: Minna Turunen


Valonvangitsemisen vietti. Mekaanisen visiittikorttialbumin restaurointi / Kristiina PyöräläKuva: Minna Turunen


Länsisuomalainen torppa kulttuuriympäristönä. Raiskion torpan inventointi, dokumentointi ja restaurointiselvitys / Tuire Savolainen

Työ tehty yhteistyössä Pirkanmaan museoiden kulttuuriympäristöyksikön ja Luopioisten kunnan kotiseutuyhdistyksen Kukkia-seuran kanssa tehty työ sisältää yleisiä piirteitä länsisuomalaisesta torpasta kulttuuriympäristönä. Lisäksi työ sisältää Luopioisten kunnassa sijaitsevan Raiskion torpan inventoinnin ja päärakennuksen dokumentoinnin ja alustavan restaurointisuunnitelman.

Kuva: Tuire Savolainen


Länsisuomalainen torppa kulttuuriympäristönä. Raiskion torpan inventointi, dokumentointi ja restaurointiselvitys / Tuire SavolainenKuva: Tuire Savolainen


Matkustajalaiva Wellamon kapteenin hytti. Hytin salongin kaapiston restaurointi / Anni Hassi


Merimuseolle tehty työ käsitti Wellamo-aluksesta irrotetun kapteenin hytin kaapiston restauroinnin.

Kuvateksti: Wellamon hytti Suomen merimuseon uudessa näyttelyssä Kotkassa.

Kuva: Anni Hassi


Matkustajalaiva Wellamon kapteenin hytti. Hytin salongin kaapiston restaurointi / Anni Hassi

Kuvateksti: Salongin kaapisto oli purettu ja siitä puuttui paljon osia.

Kuva: Anni Hassi

Matkustajalaiva Wellamon kapteenin hytti. Hytin salongin kaapiston restaurointi / Anni Hassi

Kuvateksti: Kaapisto valmiina.

Kuva: Anni Hassi

Lisää vuosia vanhalle rakennukselle, ennaltaehkäisevä hoito ja ylläpito / Paula Kuulusa


Opinnäytetyössä on tehty Unescon maailmanperintökohde Verlan kahdelle rakennukselle (työväenasuntomuseo VB 9 ja myllymakasiini) huoltokirja. Verlan puuhiomo ja pahvitehdas on yksi Suomen viidestä maailmanperintökohteesta. Työssä käydään läpi huoltokirjan perusteet, lähtökohdat, hyödyt ja tavoitteet. Tutkimuksessa selvitetään rakennusten kunnossapidon laiminlyönnin syitä ja muita kunnossapidon vaikeuksia.

Kuva myllymakasiinista: Paula Kuulusa


Lisää vuosia vanhalle rakennukselle, ennaltaehkäisevä hoito ja ylläpito / Paula Kuulusa


Kuva työväenasuntomuseo VB 9:stä: Paula Kuulusa