Tutkimussahauksen kuusitukkeja Karjalasta.

Juha Metros ja Jukka Lehtimäki Metlasta käsittelemässä saheita jakosahauksen jälkeen.

Juha Metros ja Jukka Lehtimäki Metlasta ohjaamassa sahauslinjaa.

Juha Metros, Tapio Ylimartimo ja Jukka Lehtimäki Metlasta käsittelemässä saheita jakosahauksen jälkeen.

Tapio Ylimartimo ja Jukka Lehtimäki Metlasta käsittelemässä saheita jakosahauksen jälkeen.

Vannesahauslinja.

Tapio Ylimartimo ja Jukka Lehtimäki Metlasta punnitsemassa tutkimustukkeja.

Tutkimuksessa käytettäviä mittalaitteita.

Jukka Lehtimäki merkitsemässä sahaussuuntaa.

Ultraäänimittausanturia varten tukin päähän tulee porata anturille paikka.

Jukka Lehtimäki Metlasta suorittamassa ultraäänimittausta.

Mittaustietojen tallennusta.

Jukka Lehtimäki Metlasta suorittamassa resonanssitaajuusmittausta.

Resonanssitaajuusmittaustuloksen analysointia.

Jukka Lehtimäki ja Tapio Ylimartimo Metlasta analysoimassa resonanssitaajuusmittauksen tuloksia.

Valmista tutkimussahatavaraa lähdössä seuraavaan tutkimuspaikkaan.

Tutkimukseen saapuneita tukkeja Kymenlaakson AMK:n metsä- ja puutalouden laboratorioiden pihalla.

Kymenlaakson AMK:n metsä- ja puutalouden laboratorioiden purusiilo.

Kymenlaakson AMK:n metsä- ja puutalouden laboratoriotilat sijaistevat Kotkan Mussalossa.