Tutkimussahauksen kuusitukkeja Karjalasta. [ sahaustutkimus_01.jpg ]

Juha Metros ja Jukka Lehtimäki Metlasta käsittelemässä saheita jakosahauksen jälkeen. [ sahaustutkimus_03.jpg ]

Juha Metros ja Jukka Lehtimäki Metlasta ohjaamassa sahauslinjaa. [ sahaustutkimus_08.jpg ]

Juha Metros, Tapio Ylimartimo ja Jukka Lehtimäki Metlasta käsittelemässä saheita jakosahauksen jälkeen. [ sahaustutkimus_09.jpg ]

Tapio Ylimartimo ja Jukka Lehtimäki Metlasta käsittelemässä saheita jakosahauksen jälkeen. [ sahaustutkimus_11.jpg ]

Vannesahauslinja. [ sahaustutkimus_14.jpg ]

Tapio Ylimartimo ja Jukka Lehtimäki Metlasta punnitsemassa tutkimustukkeja. [ sahaustutkimus_17.jpg ]

Tutkimuksessa käytettäviä mittalaitteita. [ sahaustutkimus_21.jpg ]

Jukka Lehtimäki merkitsemässä sahaussuuntaa. [ sahaustutkimus_22.jpg ]

Ultraäänimittausanturia varten tukin päähän tulee porata anturille paikka. [ sahaustutkimus_24.jpg ]

Jukka Lehtimäki Metlasta suorittamassa ultraäänimittausta. [ sahaustutkimus_30.jpg ]

Mittaustietojen tallennusta. [ sahaustutkimus_32.jpg ]

Jukka Lehtimäki Metlasta suorittamassa resonanssitaajuusmittausta. [ sahaustutkimus_35.jpg ]

Resonanssitaajuusmittaustuloksen analysointia. [ sahaustutkimus_39.jpg ]

Jukka Lehtimäki ja Tapio Ylimartimo Metlasta analysoimassa resonanssitaajuusmittauksen tuloksia. [ sahaustutkimus_42.jpg ]

Valmista tutkimussahatavaraa lähdössä seuraavaan tutkimuspaikkaan. [ sahaustutkimus_45.jpg ]

Tutkimukseen saapuneita tukkeja Kymenlaakson AMK:n metsä- ja puutalouden laboratorioiden pihalla. [ sahaustutkimus_48.jpg ]

Kymenlaakson AMK:n metsä- ja puutalouden laboratorioiden purusiilo. [ sahaustutkimus_52.jpg ]

Kymenlaakson AMK:n metsä- ja puutalouden laboratoriotilat sijaistevat Kotkan Mussalossa. [ sahaustutkimus_55.jpg ]